Page speed og SEO: Hvor vigtigt er det?

google page speed seo

For de fleste har det længe været et velkendt faktum, at en hjemmesides page speed har en væsentlig betydning. Både når det kommer til at give brugeren en behagelig oplevelse, når vedkommende tilgår og bevæger sig rundt på sitet, men også når det kommer til SEO. Men hvor vigtigt er det egentlig for brugeroplevelsen, og hvor stor værdi tillægger Google det?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Page speed, page load time, site speed og time to first byte

Der findes en del forskellige begreber og definitioner, når vi snakker en hjemmesides hastighed. Page speed kan man bl.a. måle med betegnelsen/måleenheden “page load time”, som er den tid, det tager for en hjemmeside at indlæse og vise alt indhold på en specifik side. Page speed kan også måles under betegnelsen “time to first byte”, der repræsenterer tiden, det tager for browseren at modtage første byte af information fra serveren.

Det skal dog siges, at artiklen her ikke har fokus på at skelne mellem og forklare de forskellige definitoner. Formålet med artiklen er at klarlægge, hvilken betydning det kan have, at man basalt set har et website, der loader/indlæses hurtigt. Om jeg så i artiklen omtaler det som en hjemmesidens hastighed, en hurtig/langsom hjemmeside, page speed, page load time, site speed eller noget helt andet, så er det altså ikke det vigtigste at fokusere på. Den præcise forskel på definitonerne kan man bl.a. læse mere om her.

Hvor vigtigt er det?

Det står som allerede nævnt klart for de fleste, at page speed er vigtigt, og at Google bruger det som et måleparameter i vurderingen af et websites berettigelse for en høj placering i søgeresultaterne. Men hvor vigtigt er det egentlig?

Inden jeg påbegyndte denne artikel, havde jeg også et klart indtryk af, at Google tillægger det større og større værdi. Dog vil jeg indrømme, at jeg ikke var 100% klar over, HVOR stor værdi Google tillægger det.

Hvad siger eksperterne? Hvad siger Google selv? Det vil du forhåbentlig blive klogere på i løbet af denne artikel.

Betydningen af page speed for SEO

Page speed har en reel betydning ifm. SEO og for, i hvor høj grad Google vurderer, at en hjemmeside fortjener at ligge højt i søgeresultaterne. Sådan har det efterhånden været i mange år.

Siden 2010 har Google officielt taget hastighed med i betragtningen, når vi snakker desktopsøgninger. Dog var det først i sommeren 2018 ifm. den såkaldte Speed Update, at det officielt blev en faktor, som Google kigger på og vægter højt, når de vurderer mobiludgaven af en hjemmeside.

Det stigende fokus på mobile first, som alle efterhånden er bekendte med vigtigheden af, gør naturligvis, at man ikke kun bør fokusere på, hvor hurtigt hjemmesiden indlæses på desktop, men i endnu højere grad hvor hurtigt den indlæses på mobil.

Google prioriterer og kigger først og fremmest på mobiludgaven fremfor desktopudgaven, når en hjemmeside skal vurderes og indekseres. Derfor er det – indlysende nok – vigtigt at fokusere sine kræfter på, at mobiludgaven indlæses lynhurtigt.

Page speed har længe haft en betydning, men det er bare vigtigere nu end nogensinde før. Folk benytter i højere grad smartphones til at foretage søgninger, og generelt foregår langt størstedelen af mange menneskers online tilstedeværelse efterhånden udelukkende på smartphones. Netop derfor er det helt centralt, at man formår at give folk, det de vil have, når de vil have det – så hurtigt som overhovedet muligt.

En anden negativ konsekvens – set med SEO-øjne – af et website, der tager en evighed om blive indlæst, kan være ifm. crawling. Jo hurtigere website, jo oftere kan Google komme forbi for at crawle websitet, og jo flere undersider på dit website kan Google samtidig nå at gennemgå, når de er “på besøg”.

Det skal dog understreges, at på trods af det markante fokus på page speed fra Googles side af, så betyder det ikke, at man straffes benhårdt i søgeresultaterne alene pga. en langsom hjemmeside. En langsom hjemmeside kan fortsat ranke højt på Google, hvis den har godt og relevant indhold.

En helt anden ting er, hvor stor indflydelse et hurtigt/langsomt website har for selve brugeroplevelsen. Mere om det senere.

Et hurtigt website kan altså i et eller andet omfang gavne dine muligheder – direkte eller inddirekte – for bedre placeringer i søgeresultaterne. Når vi nu har slået fast, at page speed ER et vigtigt element, og at Google tillægger det betydning, så er det samtidig skræmmende at læse en undersøgelse – foretaget af Google selv – der fortæller, at det gennemsnitlige website på mobil bruger 15 sekunder på at loade, mens brugerne samtidig har en forventning om højst at skulle vente 3 sekunder.

På nedenstående grafik kan man også se, at risikoen for at den besøgende forlader websitet, stiger i takt med at ventetiden bliver længere og længere:

Derudover har det også betydning, hvor meget et website fylder. 79 % af de undersøgte websites havde en størrelse på mere end 1 MB, 53 % af dem fyldte over 2 MB og 23 % fyldte over 4 MB.

Det er et af de steder, man relativt nemt kan optimere ved f.eks. at komprimere billeder og tekst. 25 % af de undersøgte sider ville kunne skære mere end 250 KB væk og 10 % af dem ville kunne skære mere end 1 MB væk vha. komprimering.

Jo mere man kan nedbringe størrelsen på websitet, jo bedre.

Hastighedsoptimering og betydningen for brugeroplevelsen

Det har en enorm betydning, hvor hurtig og gnidningsfri en oplevelse brugerne får. Det er i sidste ende afgørende for, om man kan beholde brugeren på websitet, i webshoppen eller i appen.

Eksempel:

Her kommer et interessant eksempel på, hvordan udviklerne hos Pinterest har formået at forbedre performance og loadhastighed og dermed brugeroplevelsen markant.

Udviklerne hos Pinterest lavede i 2015 et eksperiment, hvor de formåede at forbedre performance på landingssiden på mobiludgaven af hjemmesiden med hele 60 %. Det gjorde samtidig, at man øgede sign-up konverteringsraten med 40 %. Alt sammen pga. performanceforbedringer.

I et forsøg som dette er det vigtigt, at man undlader at røre ved designet på de forskellige sider for at få så retvisende et billede som muligt. Fokus bør udelukkende være på at forbedre hastighed og performance. Ellers vil man efterfølgende ikke kunne gennemskue om de eventuelt positive resultater, der måtte komme ud af eksperimentet, skyldes et redesign eller hastighedsforbedringer. De byggede altså identiske sider uden designændringer, men med alle de nødvendige hastighedsforbedringer.

Ved at implementere hastighedsforbedringer opnåede man at mindske den tid, det tager at loade en ”pin” (et opslag) i appen med 40%. Samtidig oplevede man en stigning på 15 % i SEO-trafik.

Ved at man samtidig sikrede, at brugere med dårlig internetforbindelse var i stand til at loade elementer i appen hurtigere, fik de en bedre oplevelse.

Jeg vil primært fokusere på de konkrete resultater fremfor de konkrete tekniske ændringer, der er blevet foretaget. Vil man læse, hvad der helt konkret er blevet optimeret på rent teknisk, finder man det her.

Det har sidenhen gjort, at Pinterest nu dedikerer langt mere tid til performanceforbedringer, og virksomheden ser det nu som en af de største muligheder for at tiltrække nye brugere. De mener – forståeligt nok – at loadtid ikke må være dén barriere, der gør, at brugeren vender Pinterest ryggen.

Det fortæller en historie om, hvordan forbedring af hastighed på websitet kan være med til at vækste forretningen – f.eks. i form af flere brugere – og i sidste ende kan det øge indtjeningen.

Et andet godt eksempel er COOK, en engelsk leverandør af frosne færdigretter. De formåede at forbedre konverteringsraten med 7 %, sænke bounce raten med 7 % og i sidste ende øge antallet af besøgte sider pr. session med 10 %. Det skete alt sammen, da de reducerede page load time med 850 millisekunder.

Ser man omvendt på, i hvilket omfang det kan negative konsekvenser, hvis man døjer med langsom loadhastighed, er her et par eksempler:

BBC fandt på et tidspunkt ud af, at de mistede 10% af brugerne for hvert ekstra sekund, hjemmesiden brugte på at loade.

DoubleClick – et firma ejet af Google – oplevede, at 53 % af mobilbrugerne valgte at forlade hjemmesiden, hvis det tog mere end 3 sekunder at indlæse den. I samme undersøgelse fandt man ud af at hjemmesider, der indlæses indenfor 5 sekunder, har 70% længere brugersessioner og 35 % lavere bounce rate end sider, der loader næsten fire gange langsommere – altså omkring 19 sekunder.

Det er ikke specielt overraskende, men det understreger endnu en gang vigtigheden af hastighed.

google pagespeed insights

Forbedret page speed kan skabe flere konverteringer

Det er vigtigt at fastholde brugeren. En langsom hjemmeside vil med al sandsynlighed påvirke dig og din forretning negativt. Folk gider ikke vente. Det er indlysende.

I jagten på at opretholde en fornuftig konverteringsrate er det afgørende, at man formår at fastholde brugeren på sitet. Har man et website, der bruger en evighed på at loade, kan det koste dyrt, og omvendt kan der være ekstra omsætning at hente, hvis man har et website, der indlæses lynhurtigt.

Her kommer et eksempel på en virksomhed, der vha. forbedret perfomance har formået at øge omsætningen. Der kan ganske vist være andre faktorer, der også spiller ind, men ikke desto mindre er det interessant:

Mobify er en amerikansk virksomhed, der hjælper andre virksomheder med at optimere alt, hvad der vedrører e-commerce. Mobify opdagede, at for hver 100 ms de øgede hastigheden på hjemmesiden, steg konvertingsraten pr. session med 1,11 %. Det medførte en øget omsætning på 380.000 US-dollars.

Samtidig konstaterede man, at en forbedring af hastigheden med 100 ms specifikt i checkout-delen medførte en stigning på 1,55 % i konverteringer pr. session. Det svarede til en stigning i omsætningen på 530.000 US-dollars.

Endnu en gang må man bare konstatere, at performance og et websites hastighed kan have altafgørende betydning, og det kan ALTID betale sig at forbedre sig på det punkt.

En hjemmesides hastighed er måske det mest fundamentale aspekt af at levere en god brugeroplevelse. Det er det allerførste indtryk, brugeren får af dit website. Har du et langsomt website, vil det alt andet lige resultere i et dårligt førstehåndsindtryk. Du kan have det fedeste indhold, de mest gennemarbejdede hjemmesidetekster og det mest velstrukturerede og brugervenlige website i hele verden, men hvis det tager en evighed for hjemmesiden at blive indlæst, er du allerede bagud fra start af. Det er de færreste, der orker at bøvle med en langsom hjemmeside. Brugeren kan i det tilfælde på et splitsekund klikke tilbage til søgeresultaterne og i stedet besøge konkurrenten, der har sørget for at prioritere vigtigheden af et lynhurtigt website. Det er i så fald skidt for din hjemmesides bounce rate.

Ved at have et lynhurtigt website opnår du ikke kun en forbedret brugeroplevelse, en lavere bounce rate og en bedre konverteringsrate. Du øger potentielt set også loyaliteten og troværdigheden for dit brand.

Langsomme websites skaber stress

Udover at det som bruger er sindssygt frustrerende at besøge langsomme websites, er der faktisk lavet forskning på området, der fortæller, at stressniveauet hos mennesker øges, når man skal vente for længe på at blive præsenteret for indhold på en hjemmeside.

Forskerne fandt eksempelvis ud af, at hjertefrekvensen øges med 38 %, når man som mobilbruger er under tidspres og skal vente for længe på, at en hjemmeside indlæses. I samme forbindelse fandt man frem til, at 6-sekunders ventetid inden en video begynder at afspille øgede stressniveauet med 33 %. Begynder videoen langt om længe at afspille (og afbrydes midlertidigt), medfører det en yderligere stigning i stressniveauet på 15 %.

Disse stigninger i hjertefrekvens og stressniveau svarer til den følelse af angst, man kan opleve i en matematikprøve eller ved at se en gyserfilm helt alene, og følelsen overgår åbenbart – ifølge forskerne – den følelse af stress, man får ved at stå på kanten af en klippeskrænt.

Oplever man omvendt, at man ikke skal vente på indholdet, men bliver præsenteret for det med det samme, udløser det en positiv følelsesmæssig reaktion i hjernen på vi mennesker. Derudover kan det øge vores lyst til at engagere med det pågældende brand. En stressfri og glad besøgende vil finde større glæde ved at besøge og bevæge sig rundt på dit website, vil (måske) købe mere af dig og vil (måske) have større tendens til at vende tilbage i fremtiden. Det vil derudover medføre, at Google ser lige præcis dit website som et fornuftigt søgeresultat, som de besøgende finder værdifuldt og kan bruge til noget. Du leverer den kvalitetsoplevelse, som den besøgende forventer. Det kan styrke dine muligheder for gode placeringer i søgeresultaterne.

google page speed

Hvordan vurderer Google en hjemmesides hastighed?

Kigger Google udelukkende på, hvor lang tid det tager at loade 100% af hjemmesiden? Eller kigger de på, hvor lang tid der går, før selve indlæsningen af hjemmesiden påbegyndes?

Som det gør sig gældende på så mange andre områder, når det kommer til udmeldinger fra Google, så har virksomheden heller ikke her meldt noget officielt ud, men man kunne forestille sig, at de gør brug af flere af de parametre, der indgår som en del af PageSpeed Insights, deres eget værktøj, som kan bruges til at måle hastigheden på et website.

Hvordan måler man page speed på et website?

Der findes flere forskellige værktøjer til at måle en hjemmesides hastighed. To af dem, der ofte bliver brugt til formålet er Googles eget PageSpeed Insights, GTmetrix eller Pingdom Website Speed Test.

Det er svært at gøre sig til dommer over, om man bør gøre brug af det ene eller det andet værktøj. Det kan dog ofte være en god idé at gøre brug af flere fremfor blot ét af dem. Der er mange forskellige variabler, der er med til at afgøre den score, du får med ved brug af de forskellige måleværktøjer.

Fokusér på dit mobilwebsites hastighed først

Allerede i 2015 meddelte Google, at der i flere lande verden over nu blev foretaget flere Google-søgninger via mobile enheder end via desktop. Tendensen er den samme her et par år senere. Flere og flere foretager søgninger på mobile enheder.

Derfor bør man naturligvis først og fremmest sørge for, at websitet er lynhurtigt, når det tilgås fra en mobil enhed. Derefter kan man så fokusere på desktopudgaven.

Så hvilken betydning har page speed for SEO?

Man kan godt tillade sig at konkludere, at page speed eller en hjemmesides evne til at indlæse hurtigt har stor betydning. Hvis du skal vælge ét område at optimere på, kunne det derfor meget vel være din hjemmesides hastighed.

Har du et hurtigt website, kan Google oftere komme forbi dig for at crawle dit website, og samtidig kan søgemaskinen nå at gennemgå endnu flere af dine undersider, når den er på besøg hos dig. Derudover hjælper du brugerne til at få en behagelig oplevelse, når de besøger dit website.

Det er svært at begribe, hvis man fortsat – i år 2020 – endnu ikke gør en reel indsats for at optimere hastigheden på sit website. Og hvis man ikke allerede nu gør en indsats for at have en velfungerende og lynhurtig mobiludgave af sit website, er det ligeledes en stor fejl. Det har vital betydning.

Vi kan bl.a. opsummere med følgende punkter:

  • Hvert sekund tæller.
  • Google kigger på page speed, når de skal ranke dit website.
  • Websites, der loader hurtigt KAN opnå højere konverteringsrater.
  • Et langsomt website KAN forværre bounce rate.
  • Et hurtigt website = potentiel bedre brugeroplevelse og mindre stress.
  • Et hurtigt website (med relevant indhold) = gladere kunder = gladere søgemaskine.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Share via
Copy link